Zaman teoirim

Nasıl oldu? Her şey nasıl başladı? Gece gökyüzüne bakıp ve hayran hayran izlediğim bilim kurgu filmlerine dalıp bu sorulara cevap ararken bulurdum kendimi her seferinde.

Sonra Albert Einstein'in kuramlarını öğrendim; izafiyet, genel görelilik kuramları başta olmak üzere diğer kuramlarını da. Albert Einsten kuramlarında zaman ve mekândan bahseder zaman ve mekânın evrenin temeli olduğundan ve uzay zamanını, uzayda ki bütün cisimlerin büktüğünden, Evrende Işıktan hızlı hiçbir şeyin olmadığında (Işıktan hızlı Aşk var. Demek ki Einstein hiç aşık olmamış.) bahseder.
O güne kadar zamanın soyut bir şey olduğunu düşünürken Einstein bana bunun tam tersi olduğunu gösterdi.
Ama bu sorularıma yanıt değildi; "Nasıl oldu, Nasıl başladı?" 

Derken Stephen William Hawking'i öğrendim; büyük patlama. "Her şey bir patlama ile başladı." diyordu.
Sorularımın cevabını bulduğumu düşüyordum fakat atladığım bir gerçek vardı, her cevap yeni sorular demekti. Şimdiki soru; Evren neyin içinde patlamadı? 

Bu soru sürecinde Kuantum mekaniği ve Sicim teorimini öğrendim.
Kuantum mekaniği, fiziğin yasalarını içeriyor; atomları oluşturan atom altı parçacıklarından ve bu parçalar arasında ki hayalet bağdan, proton, nötrondan bahseder.
Belki yakın gelecekte bu hayat bağ sayesinde ışınlanma gerçeğe dönüşür. 

Sicim teorisine göre Evren 3 değil daha fazla boyuttan oluşuyor ve Evrenimiz gibi birçok evren mevcut fakat bu evrenler atom altı parçacıklarından bile daha küçük.  Kuantum mekaniğini bir adım daha ileri taşıyarak atomu oluşturan atom altı parçacıklarını küçük sicimlerin titreştirerek oluşturduğunu ileri sürmektedir. 

Bu süreçte Kara delikler, Evreni kaplayan ve bir birleri ile savaş içinde oldukları düşünülen Karanlık madde ve Karanlık enerjiyi öğrendim.  

Kara delikler; galaksilerin merkezindedir ve Einstein'in dediği gibi Işık bile kurtulamaz.
Karanlık madde; Evreni kaplayan, cisimlerin büktüğü madde.
Karanlık enerji; galaksileri bir birinden uzaklaştıran, Evreni genişleten ve bir gün yırtılmasına sebep olacağı düşünülen güç.  

Bu bilgilerden sonra kaçınılmaz olarak şu soru çıkıyor ortaya; evrenler neyin içinde oluşuyor? Karanlık madde, Karanlık enerji ne? Kara delikler nedir? 

İşte cevaplarım; Sicim'in evrenleri, buna bizim evrenimizde dâhil Zaman'ın içindeyiz.
Zaman bizim bildiğimiz Dünyanın kendi etrafında bir tam turu sonucu oluşan bir ilizyon, sayılar bütünü değil. Zaman evren patlamadan önce vardı ve evren şayet yok olursa da olacaktır. 

Evren evet bir patlama sonucu oluştu fakat bu patlamayı meydana getiren Zamanda meydana gelen kırılmadır. Şuan, geçmiş, gelecek yeni evrenler oluştu ve oluşmaya da devam edecektir. 

Karanlık madde, zamanın ta kendisi olup, evrende ki cisimlerde zamanı bükerler. 

Karanlık enerji zamanın hızıdır; nitekim bir atomun patlamasından oluşan bir güç olsaydı maddesi bulunurdu.
Karanlık enerji zamanın akışıdır; geleceğe gidildikçe hızlanacaktır ve kaçınılmaz son yırtılan bir evren..

Kara delikler; herkesin bildiğinin aksine bir yok edici değil, geçirdiği süreç sayesinde bizim ve diğer canlıların yaşamasının sebebidir.
Nasıl mı? Evren ilk patladığında yalnızca iki element oluştu; Helyum ve Hidrojen bu iki element ilk Güneşleri, ilk Güneşlerden bazıları süpernovaları oluşturdu. Bu süpernovalar patlayacak yaşamın yapıtaşlarını evrene saçarken kara deliklere dönüşerek bu elementlerini birleşmesine, galaksiye, gezegene dönüşecek çekimi ve dünyadaki gibi yaşamı oluşturacak çekim gücünü sağlıyor.
Kara delikleri Şöyle düşünün havada giden uçağın gövdesine açılan delik, her şeyi içine çeker, işte Süpernova patlamaları da evrende böyle delikler açıp, çekim gücü oluşturuyor.
Kara delikler saf zamana açılıyor ve bu yüzdem delikten sağlam bile geçilse bir yere çıkılmıyor. 

Cevabını şimdilik bulduğunu sanıyorum fakat ıspartı olmayan bir teori, belki de felsefe. Eminim ki bir gün benim sorularımın cevabı bulunacak. Kim bilir belki de cevabı ben bulmuş olabilirim.